INDICATIES

 

Visie en benadering

Uitgegaan wordt van een verstoord evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en van beperkingen die natuurlijk herstel verhinderen. Zowel fysieke als psychische klachten kunnen herstel beïnvloeden.

Klachten
D
oor de verbindingen van alle systemen binnen het lichaam, kunnen klachten zich op een ander plaats voordoen dan waar de oorspronkelijke spanning zich bevindt.

   

Onderzoek

Uw klachten worden zo specifiek mogelijk in kaart gebracht. Met de handen wordt het bindweefselsysteem onderzocht op eventuele spanningen. Er wordt hierbij geen medische diagnose gesteld.  

Indicatievoorbeelden 

Indicaties craniosacraal therapie

Indicaties visceraal therapie
    

Ervaringen

Ervaringen van cliënten of hun ouders/verzorgers uit deze praktijk.

 

Meer informatie vindt u op de pagina Kwaliteit