INDICATIES VISCERALE THERAPIE

Spanningsklachten van het bindweefsel rond de organen uiten zich vaak in het bewegingsapparaat. 
Daaraan gerelateerd kunnen andere klachten ontstaan. 

Zenuwen kunnen signalen doorgeven, maar ook zelf klachten veroorzaken. 

 Indicatievoorbeelden visceraal therapie 

nek-, rug- en schouderklachten
• bewegingsbeperkingen
• hoofdpijn
• duizeligheid
• klachten na operaties, trauma's of bevalling
• buikklachten zonder aanwijsbare oorzaak
• gewrichtsklachten
 

 Indicatievoorbeelden neurale systeem manipulaties

• uitstralende pijn in de ledematen
• pijn tussen de ribben
• hoofdpijnklachten
• klachten na zenuwbeschadigingen
• kaakklachten
• doof gevoel

Terug naar Indicaties